Ytterligare en fars utan gränser har uppdagats på arbetsmarknaden. Denna gång är det någon form av bluff företag som utlovat jobb till, och även anställt, över hundra personer till en ny verksamhet inom lagerbranschen. Vad som dock inte förstås här är vad bluff företaget skulle haft för egen vinning på att utföra detta. Som vi alla förstå så måste det ligga någon form av vinst bakom, men inte ens polisen och rättsväsendet kan komma på något som skulle utgöra en vinst genom detta förfarande.

I vilket fall så handlar detta om över hundra personer, som samlats utanför logistikföretaget Alwex, gamla ICA-lagret, i Växjö för ett informationsmöte om sitt nya jobb. På platsen fanns inte det företag de blivit anställda av, samt inget annat som hörde till arbetet. Många av de som kommit till platsen hade sagt upp sig från tidigare arbeten och varit förväntansfulla inför sitt nya jobb.

Det enda som kommer att göras i detta fall är att upprätta en brottsrubricering om oredligt förfarande, vilket är den lägsta formen av bedrägeri. Uttalandet till detta är att det inte funnits någon vinning för de misstänkta bedragarna, samt att de som skrivit på anställningsavtal inte förlorat några pengar. I och med denna förklaring så förstår vi genast varför detta svenska rättsväsendet har så svårt att klara upp brott.

När de inte ens förstår att många av de som skulle till detta möte hade skrivit under anställningsavtal och sagt upp sig från sina tidigare arbeten. För mig som vanligt lekman så betyder detta att många av dessa människor nu inte har något arbete. Borde detta då inte leda till att dessa människor förlorat både trygghet och pengar? Det tycker i alla fall jag. Bilda gärna dig egen uppfattning. Du kan klicka här för att läsa den artikel jag gjorde, i övrigt kan du söka efter detta mycket tråkiga exempel av svensk rättvisa genom att googla 100 personer lurade på jobb.