Arbetsförmedlingen är till för att hjälpa dig att som arbetslös få de bästa möjligheterna att finna ett fast arbete som ger dig möjlighet till försörjning. Nu går en arbetsförmedlare i Härnösand ut med information på Internet hur det ska gå till för alla arbetslösa som saknar relevant utbildning, arbetslivserfarenhet och har mindre bra språkkunskaper i svenska.

Som förslag så ges bland annat att söka i platsbanken men att också tillsammans med en arbetsförmedlare arbeta aktivt med att få hjälp till ett jobb och egen försörjning. Att söka på stora och medelstora företags hemsidor efter lediga platser samt berätta om sin situation för alla som du känner är en annan taktik som anses vara fördelaktig.

Även att skapa tillsammans med någon kunnig, eller en arbetsförmedlare skapa ett bra och kvalitativt cv som sedan läggs ut i olika databaser för företag som söker arbetskraft via dessa media påstås också vara ett bra alternativ.

Saknar du som sökande yrkes- och arbetslivserfarenhet så påminns det om att det existerar jobbklubbar, rekryteringsträffar och att det kan löna sig att söka praktikplatser som kan ge den avsaknad av erfarenhet som krävs en större kraft och kunskap inom de olika branscher som du avser att arbeta inom.

Hur ska vi egentligen lösa arbetslöshetsfrågan

Som lekman inom detta område får vi naturligtvis lita på att våra politiker och arbetsförmedlare har en klar plan på hur detta ska gå till. Dock är detta inga nya grepp utan precis samma grepp som använts i flera år redan. Denna information riktar sig ändå mycket bra till de invandrare vi tar emot i Sverige, och givetvis måste känna ett ansvar för.

Det hade dock varit bättre om denna text varit skriven på de språk som då kan hjälpa de som har en mindre bra språkkunnighet i Svenska, så att de kunnat uppta denna information mycket snabbare och få en effektiv reaktion på en bredare front från början. Du kan läsa mera utförligt om Arbetsförmedlingens råd här.