Den rödgröna regeringen har nu i överenskommelse med de fyra allianspartierna samt vänsterpartiet tagit beslut om att införa krav på amortering av bolån. Beslutet gäller inte befintliga bolån eller till nyproducerade bostäder som nybyggda lägenheter och villor. Det kan även komma att påverka företag som vill låna pengar.

Egentligen så skulle detta beslut trätt i kraft redan i augusti 2015 men eftersom Finansinspektionen som kom med förslaget inte hade tillräckligt mandat för att ta beslutet enligt kammarrätten så har det istället blivit framskjutet och istället förankrats i riksdagen innan slutligt beslut togs och finansinspektionen fick befogenhet att införa kravet.

Eftersom att detta beslut handlar om en stor del av Sveriges hushålls ekonomi  så ansågs det också viktigt att det var väl förankrat inom alla partier i riksdagen säger Finansminister Per Bolund. Detta så att inte beslutet förändras om valresultatet sedan förändrats. På frågan om hur nybyggda och nyproducerade bostäder ska definieras så är svaret att det inte är riktigt klart än men att det kan tänkas betyda att man får vänta några år med amorteringen efter att man byggt klart sitt hus eller flyttat in i sin nybyggda lägenhet. Men ingenting är spikat och klart som sagt utan dessa detaljer får Finansinspektionen sedan komma med i sitt förslag.

Hur mycket ska bolåntagaren amortera?

Exakt hur mycket bolåntagaren ska amortera är ännu inte klart. Men finansinspektionen har tidigare föreslagit att bolånaren ska amortera 2 procent per år ner till 70 % av belåningsgraden och sedan därefter gå ner till 1 % per år ner till 50 % av belåningsgraden. Något som regeringen inte har något emot enligt finansminister Per Bolund. Men han understryker också att det ska finnas en flexibilitet i detta om exempelvis något skulle hända i familjen som har bolånet, exempelvis vid skilsmässa, dödsfall eller svår sjukdom. Vilket då skulle försämra ekonomin hos bolåntagaren och därmed försvåra för dessa att betala sina bolån.

Förslaget på remiss i höst

Under hösten så kommer förslaget om krav på amortering på bostadslån att skickas på remiss, och bör sedan kunna spikas av riksdagen under våren 2016. Amorteringskraven kommer då förmodligen att införas relativt snabbt då detta redan är väl förberett och grundat av såväl finansinspektionen och av regeringen och dess partimedlemmar. Förmodligen så träder förslaget i kraft redan under sommaren 2016Enligt andra artiklar som skrivits om krav på amortering av bolån så är det många som står bakom beslutet. Mäklare välkomnar beslutet positivt och tror att det kommer att ha en lugnande effekt på en för närvarande mycket het bostadsmarknad där huspriserna i de attraktiva lägena skjuter långt upp i höjden. Ekonomer menar att det är bra att vi bolånstagare får veta hur mycket det egentligen kostar med hus och lån. Något som de flesta kanske inte tänker på nu när räntorna är så låga. Skulle räntorna höjas så är de hushåll som redan har börjat amortera mer förberedda än de som inte amorterat något än. Och som tidigare har nämnts i artikeln så kan de hushåll som befinner sig i kris ekonomiskt p.g.a. rådande omständigheter få dispens.