I Anna Kinberg Batras tal i Almedalen meddelar hon att moderaterna vill satsa totalt 10 miljarder kronor till något som hon kallar första-jobbet-avdraget och det handlar om att förbättra villkoren för ungdomar och låginkomstintagare som ligger på en lön mellan 13000- 19000. Låginkomsttagarna ska få en skattesänkning som är ca 3-4 ggr så stor som människor som har en högre inkomst. Anna utvecklar med att hon vill att unga människor ska bli mer motiverade och aktiva i att leta sitt först jobb. Reformen ska ha en effekt på 10000 fler in i arbetslivet varav 1/3 av dessa handlar om arbetare som får mer timmar i månaden, exempelvis gå från en deltid till en heltidstjänst. Batra förtydligar att hon inte ser det som ett jobbskattesänkningsavtal utan som en hjälp för de med utanförskap och utsatthet på arbetsmarknaden. Hon vill också införa utbildningsplikt på de nyanlända som kommer till Sverige för att på så sätt minska deras utanförskap och att de då lättare ska få jobb. För utanförskapet är ett stort samhällsproblem och studier har visat att unga och nyanlända är överrepresenterade och att det är där insatserna bör göras. Hon vill också se en ökad insats på utbyggnaden av yrkesintroduktioner och är till och med beredd att stryka kollektivavtalet för att unga människor lättare ska kunna få sitt första jobb.

Karin Jämtin för S tycker att det är bra att både moderaterna och socialdemokraterna har fångat upp denna utsatta grupp men vänder sig emot att sänkta skatter är lösningen för det har prövats förr och visat sig inte fungera. Istället så tror hon på en satsning på utbildningar då flera arbetsgivare har klagat på att det är svårt att hitta personal med rätt utbildning på marknaden. Pengarna som satsas för att hjälpa denna utsatta grupp ska därför hellre gå till utbildningar.